تفاوت هیتلر و چارلی چاپلین فقط یک کلاه بود

چارلی چاپلین: این سرنوشت ما دو تا بود که یکی دنیا را بخنده بندازه و دیگری به گریه، و اگر سرنوشت می خواست کاملا بر عکس می شد…! تفاوت تنها یک کلاه بود!

 

هیتلر و چارلی چاپلین

 

هیتلر فقط چهار روز از چارلی کوچکتر بود…

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.