کرایه کردن مردان زیبا توسط زنان ژاپنی برای گریه کردن

مرد کرایه ای در ژاپنیک شرکت ژاپنی به زنان مجرد و جوان, مردانی را کرایه می دهد تا هنگام گریه کردن به این زنان آرامش داده و آنها را از نظر عاطفی هنگام گریه کردن, آرام کنند.

اجاره کردن دوست در ژاپن

یک شرکت خدماتی در ژاپن خدمات عجیبی برای زنان مجرد فراهم کرده است.

این شرکت به زنان شاغلی که شغل های پر استرسی دارند و گاهی مجبور می شوند در محل کار گریه کنند, یک مرد زیبا اجاره می دهد تا اشک های آنان را پاک کنند و به این زنان آرامش دهند.

این مردان که از آنها به عنوان درمانگران گریه یاد می شود, با زنان صحبت های عاطفی کرده و اجازه می دهند که راحت گریه کنند و از استرس رها شوند.

این مردان از سنین مختلفی تشکیل شده اند و شما باید برای اجاره آنها ۶۵ دلار پرداخت کنید.

این شرکت فعلا از ۷ مرد تشکیل شده است و سعی می کنند تنش را از زنان شاغل دور کنند!

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.