پنج عکس مخفی از هیتلر هنگام تمرین برای سخنرانی

بیش از هفتاد سال از خودکشی آدولف هیتلر به همراه همسرش اوا براون می گذرد. هیتلر که در مقام پیشوای رایش آلمان بزرگ یکی از بزرگترین جنگهای تاریخ را رقم زد در عکسهای زیر بصورت مخفی در حال تمرین سخنرانی برای تاثیر گذاری بیشتر روی هوادارانش است.
هیتلر شیفتۀ آهنگهای واگنر بود و نبوغ فراوانی در امر تبلیغات و تهییج احساسات مردم داشت.

هیتلر در سی و چهار سالگی پس از آزادی از زندان، یادگیری مهارت های سخنوری را آغلز کرد و هیچ تمایلی برای انتشار این تصاویر نداشت و خواستار نابودی آنها بوده است.

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.