آرشیو تگ: آخرالزمان

آخرالزمان

روایت نیوتن از آخرالزمان

سال ۲۰۶۰ پایان دنیا؛ خدمت نیوتن به صهیونیسم بر اساس اسناد به دست آمده اسحاق نیوتن در مطالعات و تحقیقات خود سخت به مطالعه در انجیل و کتاب مکاشفات مشغول بوده و بر اساس مطالعات خود پیش بینی کرده که پایان جهان سال ۲۰۶۰ میلادی است. اسحاق…
متن کامل ...