آرشیو تگ: آداب معاشرت

آداب معاشرت

آداب معاشرت معرف هویت اجتماعی

همه ما افزون بر هویت شخصی خود، دارای یک هویت اجتماعی هم هستیم و بخشی از زندگی خود را در اجتماع سپری می‌کنیم. دراجتماع است که بسیاری از ابعاد وجودی و استعدادهای خود را می‌شناسیم و به معرض آزمایش و نمایش می‌گذاریم. آداب معاشرت انعکاسی از…

آدابی برای معاشرت

رعایت آداب معاشرت، فقط مختص رفتار شما سر میز غذا نیست. آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کلی شما در روابط اجتماعی و زندگی جمعی است. این که در اتوبوس شلوغ جایتان را به پیرزنی که ایستاده است ندهید، چیزی درمورد شما به همه آنهایی که بیننده هستند…