آرشیو تگ: آداب معاشرت

آداب معاشرت

آداب معاشرت معرف هویت اجتماعی

همه ما افزون بر هویت شخصی خود، دارای یک هویت اجتماعی هم هستیم و بخشی از زندگی خود را در اجتماع سپری می‌کنیم. دراجتماع است که بسیاری از ابعاد وجودی و استعدادهای خود را می‌شناسیم و به معرض آزمایش و نمایش می‌گذاریم. آداب معاشرت انعکاسی از…
متن کامل ...

آدابی برای معاشرت

رعایت آداب معاشرت، فقط مختص رفتار شما سر میز غذا نیست. آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کلی شما در روابط اجتماعی و زندگی جمعی است. این که در اتوبوس شلوغ جایتان را به پیرزنی که ایستاده است ندهید، چیزی درمورد شما به همه آنهایی که بیننده هستند…
متن کامل ...