مرور برچسب

آدامس

اگر یک آدامس را قورت دهیم چه اتفاقی می افتد؟

شاید شما هم تجربه نگران کنندۀ بعد از قورت دادن آدامس را تجربه کرده باشید. این که بعد از قورت دادن آدامس چه اتفاقی می افتد، همیشه نقل جمع های دوستانه و خانوادگی پس از قورت دادن آدامس توسط یکی از اعضای جمع است. شایعات زیادی در این زمینه دست…
ادامه مطلب ...