آرشیو تگ: آدریان ریچ

آدریان ریچ

به من گوش بده، شعری از آدریان ریچ

می خواهم که به من پاسخ دهی حتی اگر بد حرف می زنم تمام چیزهایی را که تاکنون گفته ام فراموش خواهند شد هرچند برای من از این شعر یا هر شعر دیگر ارزشمندترند می خواهم گوش کنی! حتی اگر بد حرف می زنم به من گوش بده! نه در شعرم بلکه در…
متن کامل ...