آرشیو تگ: آدولف آیشمان

آدولف آیشمان

تصویری از آدولف آیشمان در یکی از زندانهای اسرائیل

تصویری که می بینید مربوط به آدولف آیشمن در زندانهای اسرائیل است. آدولف اتو آیشمان مسئول «اداره امور مربوط به یهودیان» در «دفتر مرکزی امنیت رایش» و از افسران بلندپایه حزب نازی بود، در جریان جنگ جهانی دوم، دستور فرستادن بسیاری از یهودیان…
متن کامل ...