آرشیو تگ: آدونیس

آدونیس

جهان می گذرد؛ آدونیس شاعر عرب

مترجم: بابک شاکر جهان می گذرد جهان ازمیان اندام زنی می گذرد که معشوقه ام است جهان عاشقانه عبورمی کند شلاق می شود سنگ می شود شلیک می شود اما از میان اندام زنی عبور می کند که خواب رفته است این زن که اکنون خوابیده است روی اندامش…