آرشیو تگ: آدونیس

آدونیس

جهان می گذرد؛ آدونیس شاعر عرب

جهان می گذرد جهان از میان اندام زنی می گذرد که معشوقه ام است جهان عاشقانه عبور می کند شلاق می شود سنگ می شود شلیک می شود اما از میان اندام زنی عبور می کند که خواب رفته است این زن که اکنون خوابیده است روی اندامش گاوان وحشی عبور کرده…
متن کامل ...