آرشیو تگ: آریانیسم

آریانیسم

معرفی آریانیسم یا آئین آریوس

آئین آریوس بدعتی در دین مسیح است که از تعلیمات کشیشی به نام آریوس (336-256) ناشی شد. وی در لیبی یا اسکندریه متولد شد و در قسطنطنیه در گذشت. بدعت آریوس در باب تثلیث است. وی می گفت که خدا قبل از خلقت کائنات فرزند خود عیسی را به وجود آورد ولی…