آرشیو تگ: آلفرد لرد تنیسون

آلفرد لرد تنیسون

برو نازنینم، برو، شعری از آلفرد لرد تنیسون

وقتی که مُردم بر مزارم گریه مکن و خاک را با اشکهایت رنجیده خاطر مکن بگذار مرغ باران و باد بر من بگریند، اما عزیزم تو نه، اگر گناه یا خطایی از تو سر زده است، دیگر مهم نیست، من تو را بخشیده ام و اکنون می خواهم در آرامش بیارامم…
متن کامل ...