آرشیو تگ: آنا اشویر

آنا اشویر

باز هر دو درد کشیدیم؛ شعری از آنا اشویر

به دنیا که آمدم خونِ مادرم ریخت از لای پاهاش. هر دو درد کشیدیم او بیش از من. مادرم که مرد خون مادرم ریخت رفت از لای پاهاش و باز هر دو درد کشیدیم و باز، او بیش از من آنا اشویر مترجم: محمدرضا فرزاد منبع: کتاب نبودنت ناشر: چشمه

خز دزد؛ شعری از آنا اشویر

خمپاره ای درِ مغازه ی خز فروشی را از هم می درد. مردی می خزد تو یک بغل خز می قاپد بغل می‌زند و به دو، تا جلو در خز ها را خِرکش می‌کند. جلو در خمپاره‌ای دیگر مرد را از هم می‌درد. آنا اشویر مترجم: محمدرضا فرزاد منبع: کتاب…

پرم از عشق؛ شعری از آنا اشویر

پرم از عشق مثل درختی بزرگ که از باد مثل اسفنجی که از دریا مثل عمری دراز که از رنج مثل زمان که از مرگ آنا اشویر مترجم: محمدرضا فرزاد منبع: کتاب نبودنت ناشر: چشمه