آرشیو تگ: آیدین آغداشلو

آیدین آغداشلو

گفت‌وگو با آیدین آغداشلو پیرامون هنر جدید

انسان معاصر اسطوره زداست شما تعریفی از اثر هنری دارید، به این صورت که، وقتی بین اجرا و آرمان رابطه‌ای از سر تجانس و توافق به وجود آید، اثر هنری خلق می‌شود. حال با ظهور پدیده‌های جدید هنری از قبیل کانسپچوآل، اینستالیش و ویدئوآرت، که اجرا در…
متن کامل ...