آرشیو تگ: آیدین غلامحسینی

آیدین غلامحسینی

دست ها…، سروده ای از آیدین غلامحسینی

دست های من بر کاغذ جهان را شعر می کند... رم را برای ایتالیا برج ایفل را برای پاریس و بهار توکیو را بخاطر شکوفه... اما دست های تو جان می دهد برای پیاده روی های ولیعصر... و چقدر پایتخت به تهران می آید با "تو" ...! آیدین…
متن کامل ...