آرشیو تگ: آیدین غلامحسینی

آیدین غلامحسینی

دست ها…، سروده ای از آیدین غلامحسینی

دست های من بر کاغذ جهان را شعر می کند ... رم را برای ایتالیا برج ایفل را برای پاریس و بهار توکیو را بخاطر شکوفه ... اما دست های تو جان می دهد برای پیاده روی های ولیعصر ... و چقدر پایتخت به تهران می آید با "تو" ...!