آرشیو تگ: ابراهیم گورچایلی

ابراهیم گورچایلی

سرودی برای تو، عاشقانه ای از ابراهیم گورچایلی

نمی توانم فراموشت کنم حتی اگر با باران بر ساحلی دور بباری با هر شکوفه ای با هر گلی که باز می شود نوری می شوی در چشم و ترانه ای در دل. ابراهیم گورچایلی شاعر آذربایجان ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی
متن کامل ...