آرشیو تگ: ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی

قصه ساخت آرامگاه فردوسی

این بنا با معماری خاصش که برگرفته از معماری هخامنشی است داستان خاص خودش را دارد و هم اکنون هم گاهی با اتفاقاتی نظیر خراب شدن چشم اندازش با تیرهای انتقال برق و غیره مطرح می شود. نکته جالب در مورد این مقبره خراب شدن چند باره و تجدید بناهای…
متن کامل ...

برای پنجاه و سه سالگی مجسمه فردوسی

نگاه هرکس به روز تولد، متفاوت است. بعضی‌ها روز تولد را مهمترین روز زندگی می دانند و برخی معتقدند روز تولد مهم نیست و این کیفیت زندگی است که حائز اهمیت است. تولد فقط مخصوص انسانها نیست و هر آنچه در جهان هستی است ناگزیر از تولد و مرگ است.…
متن کامل ...

مفهوم عشق در نظرگاه حکیم فردوسی

داشتن تلقی درست و هدایتگر و پیش‌برنده‌ای از دوستی و محبت و عشق، نیاز جدی نسل جوان ماست. گوش سپردن و دل نهادن به دعوت‌های کاملاً کاربردی و امروزین فردوسی درباره موضوع دوستی و محبت، جوان تشنه دانستن روزگار ما را از بیراهه رفتن در هیاهوی عصر…
متن کامل ...

آریاییان و شاهنامه

شاهنامه ارجمند دانای بزرگوار توس از دیرباز بستر پژوهش‌ها و ریزبینی‌های فراوانی بوده است. این نامه ارجمند، نامه ورجاوند فرهنگ و شهرآیینی ایرانی و درس‌نامه خرد پارسی است و سزاوار چنین نکته‌سنجی‌های دانشمندانه‌ای؛ و شایسته‌تر آن است که بگوییم…
متن کامل ...

بنیان سه‌گانه اندیشه فردوسی

۱- شاهنامه هر چند سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی است، مردی که در قرن چهارم هجری در توس می‌زیست، اما هم‌چنین این شاهکار فراهم آورده نسل‌هایی است که در طول قرن‌ها آن را، داستان‌ها و افسانه‌هایش را درهم بافته و خمیرمایه معنایی آن را ورز داده‌اند.…
متن کامل ...