آرشیو تگ: ابوالقاسم لاهوتی

ابوالقاسم لاهوتی

عاشقم، عاشق به رویت؛ شعری از ابوالقاسم لاهوتی

عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیست هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان گر پس از مردن…