آرشیو تگ: ابوالقاسم لاهوتی

ابوالقاسم لاهوتی

عاشقم، عاشق به رویت؛ شعری از ابوالقاسم لاهوتی

عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیست هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان گر پس از مردن…
متن کامل ...