آرشیو تگ: ادبيات اسپانيولی

ادبيات اسپانيولی

شادترین نویسندگان ادبیات اسپانیولی

نام «گابریل گارسیا مارکز‌»، «ماریو بارگاس یوسا» و «پائولو کوئلیو» در فهرست شادترین نویسندگان اسپانیولی‌زبان قرار گرفت. براساس نتایج گزارش یک موسسه تحقیقاتی، نویسندگان سرشناسی چون یوسا،‌ پائولو کوئلیو،‌ مارکز‌، سروانتس و مندوزا از شادترین…
متن کامل ...