آرشیو تگ: ارنس پال الول ساتن

ارنس پال الول ساتن

روایت نقالی و قصه‌گویی زنان در دوران قاجار؛ به روایت مونس‌الدوله ندیمه باسواد قجری

«و اما زن‌های قصه‌گو، اینها به منزله طوطی‌های حرمسرا بودند، با قصه‌ها و افسانه‌هایشان در قلب زن صد سال پیش نفوذ می‌کردند. خانم‌ها و حتی کودکان حرم به داستان‌های این طوطی‌های شیرین زبان عشق می‌ورزیدند». این بار ندیمه حرمسرای ناصرالدین شاه در…
متن کامل ...