آرشیو تگ: ارگ بم

ارگ بم

کرمان نگين اسرارآميز کوير

جهانگردان حرفه اي از دير باز ايران را به لحاظ طبيعت رنگارنگ، اقوام گوناگون و فرهنگ و تمدن پر رمزو رازش، سرزمين تضادها شناخته اند. اين ويژگي ها نه فقط در مجموعه سرزمين ايران که گاه حتي در يک بخش خاص آن هم ديده مي شود. کرمان از جمله اين…
متن کامل ...