آرشیو تگ: استخر پارتی

استخر پارتی

استخر پارتی‌ زنانه در تهران

استخر پارتی های زنانه در تهران مدتی است که بصورت یک مساله نیمه شفاف در رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور مطرح می شود. این پارتی های مختلط که با عنوان مهیمانی، مسابقه رقص، مسابقه خوانندگی زنان برگزار می شود حتی گاهی از طریق سایتهای تخفیف، تبلیغ…