آرشیو تگ: استخر پارتی

استخر پارتی

استخر پارتی‌ زنانه در تهران

استخر پارتی های زنانه در تهران مدتی است که بصورت یک مساله نیمه شفاف در رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور مطرح می شود. این پارتی های مختلط که با عنوان مهیمانی، مسابقه رقص، مسابقه خوانندگی زنان برگزار می شود حتی گاهی از طریق سایتهای تخفیف، تبلیغ…
متن کامل ...