آرشیو تگ: اسپند

اسپند

گیاه شناسی و فایده های اسپند

اطلاعات گیاه شناسی اسپند: سبز روشن، گیاهی شاداب، شاخ و برگ بصورت گیاهان چندساله، با سن افزایش سن گیاه حالت چوبی شده میگیرد، رشد افزایشی و ۱ تا ۲ پا بلند می شود . برگ ها ۲ اینچ طول پیدا می کنند وتقسیم شونده هستند. گلهای آن سفید، پنج کاسبرگ…
متن کامل ...