آرشیو تگ: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

نامه مریل استریپ به اصغر فرهادی

گیسو فغفوری: «جدایی نادر از سیمین» تنها یک فیلم در سینمای ایران نیست، بلکه فرصتی است برای تکرار نام کشوری که دوستش داریم در گوشه و کنار جهان، نه چون همیشه و از منظر متداول و مرسوم سیاست‌های بین کشورها و حکومت‌ها، بلکه به عنوان نگاه مردمی…