آرشیو تگ: اعتماد به نفس کودکان

اعتماد به نفس کودکان

بگذاریم بچه ها خودشان باشند

اعتماد به نفس یعنی نگرش مثبت فرد در مورد توانایی های خود و استفاده عملی آنها در زندگی. کم رویی یکی از حالات هیجانی است که با ترس فرد از وضع موجود محیط همراه است. کم رویی از توجه شدید فرد به خود ناشی می شود و در پسران در ۱۵ سالگی به حد نهایی…