آرشیو تگ: افراد دو زبانه

افراد دو زبانه

دوزبانه ها باهوش ترند

مطالعات جدید نشان می‌دهد افرادی که به دو زبان صحبت می‌کنند ماده خاکستری بیشتری در ناحیه کنترل اجرایی مغز دارند.به گزارش مهر، تصور مردم در گذشته مبنی بر این بود که دوزبانگی نقطه ضعف است و به دلیل وجود دو واژگان متفاوت باعث تأخیر رشد زبان در…