مرور برچسب

افسانه شعبان نژاد

تا تلفن صدا کرد؛ شعری کودکانه از افسانه شعبان نژاد

تا تلفن صدا کرد خنده کنان دویدم صدای بابایم را از توی آن شنیدم شنیدم او لپم را مثل همیشه بوسید من این جا خنده کردم بابا از آن جا خندید وقتی که خنده می کرد انگاری پشت در بود صدای بابا اینجا اما خودش سفر بود «افسانه شعبان نژاد»
ادامه مطلب ...

شعر کودکانۀ خروس، سروده افسانه شعبان نژاد

خروسه کجاست؟ رو پرچین چی داره؟ تاج چین چین بالش رو هی تکون می ده به این و اون نشون می ده می گه که خوش به حال من رنگین کمونه بال من هم قوی، هم قشنگم هیچ کس نیاد به جنگم بعد چی می شه ؟ می خونه تا خسته می شه وقتی می آد به لونه…
ادامه مطلب ...