آرشیو تگ: الیزابت بارِت برانینگ

الیزابت بارِت برانینگ

چگونه دوستت دارم؟ شعری از الیزابت بارِت برانینگ

چگونه دوستت دارم؟ بگذار بشمرم تو را به عمق و عرض و طول دوست دارم با احساسات نامرئی به اندازۀ پایان هستی من تو را مثل هر روز دوست دارم مثل نیاز انسان به آفتاب و شمع تو را آزادانه دوست دارم مثل تلاش انسان برای رسیدن به حق تو را…