آرشیو تگ: امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

راههای کسب بینش صحیح از منظر امام علی علیه السلام

زینب مجلسی راد؛ تبیان: نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیین کننده نوع زندگی و آینده دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی، تأثیری انکار ناپذیر در زندگی فرد داشته و از سستی های احتمالی، جلوگیری می کند.…