آرشیو تگ: امیرهادی انواری

امیرهادی انواری

چهارشنبه سوری؛ از فروغ زرتشتی تا قيام مختار

اميرهادي انواري جشن سوري و يا آنچه ما امروز آن را چهار شنبه سوري ميخوانيم ، جشني است كه مانند بيشتر جشن هاي ايراني كه به ستاره شناسي بستگي دارند مبدا همه حساب هاي علمي و تقويمي است . در آن روز در سال 1725 پ م زرتشت بزرگترين حساب گاه…