آرشیو تگ: بارش شهاب سنگ در اشتهارد

بارش شهاب سنگ در اشتهارد

بارش شهاب سنگ در برخی مناطق ایران

خبرهای متناقضی درباره سقوط شهاب‌سنگ در مناطقی از استان‌های قزوین، زنجان و همدان گزارش کرده‌اند. مقام‌های محلی در قزوین گفته‌اند هرچند مردم در برخی نقاط شهاب‌سنگی را مشاهده کرده‌اند، اما گزارش مستندی در این باره به دست نیامده است. با این حال…