آرشیو تگ: بد دهنی کودکان

بد دهنی کودکان

علت بی احترامی کودکان و نحوه برخورد با آن ها

احترام به معنای ارزش قائل شدن برای اشخاص و چیزها است. این ویژگی ما را وادار می کند تا با دیگران درست رفتار کنیم و زندگی انسان ها را با ارزش بدانیم. در نتیجه، احترام یکی از ویژگی های اساسی هوش اخلاقی به شمار می آید و باید آن را از کودکی در…
متن کامل ...

با بددهنی کودکان چه کنیم؟

ناسزاگویی کودک و استفاده از کلمات رکیک و زننده یکی از رفتارهایی است که سریعا انگشت اتهام را به سمت پدر و مادر سهل‌گیر نشانه می‌رود که در تربیت کودکشان کوتاهی و قصور داشته‌اند. تحمل فحاشی کودک برای همه پدر و مادرها سخت و سنگین بوده و احساس…
متن کامل ...