مرور برچسب

بنزین سوپر

چه بنزینی برای خودرویمان مناسب است؟ بنزین سوپر یا بنزین معمولی؟

چه بنزینی برای خودرویمان مناسب است؟ بنزین سوپر یا بنزین معمولی؟ و یا حتی مکمل‌های سوخت؟ در دفترچه راهنمای هر خودرو به‌طور مشخص بنزین مناسب موتور آن خودرو قید شده است چراکه ضریب تراکم هر موتور برای بنزین مشخصی طراحی می‌شود و از این نظر…
ادامه مطلب ...