آرشیو تگ: بهاره رضایی

بهاره رضایی

فرو می روم در ابرها، شعری از بهاره رضایی

و گزارش می دهم ؛ نِزاع در شاهنامه هنوز ادامه دارد! من وکیل مدافعِ رستم نیستم! اما به گواهیِ پی نوشت هایِ فردوسی لایحه یِ آیینِ داد رسیِ او عادلانه نبود! اما تصویب شد ؛ به عطفِ همین نقطه! و شهادت می دهم که ؛…

چله نشینی؛ شعری از بهاره رضایی

به قَبض داده ام دلم را دچار ِ آگاهیِ خفیفی شده باشم انگار. به غار می روم ! به چاهِ بیژنم ! به شهودِ متلاشی در اتاق که صدایِ کلمه هام در آمده. به اَندیمِشکی که تو از آن آب می خوری. به جَنگِ تن به تن ِ مان ؛ مُدام ! به راویِ…