مرور برچسب

تئوفیل گوتیه

معنای عشق همین است شعری از تئوفیل گوتیه

تئوفیل گوتیه شاعر، رمان نویس و منتقد هنری فرانسوی قرن نوزدهم است، وی را شاعر آب و رنگ نامیده‌اند زیرا اشعار او همه کار یک نقاش هنرمند است. از فردیت خود دست شستن با چشم دیگری دیدن با گوش دیگری شنیدن دو تن باشی و در واقع یک تن چنان به هم…
ادامه مطلب ...