آرشیو تگ: ترس نبود تلفن همراه

ترس نبود تلفن همراه

درباره بیماری «موبوفوبیا» یا اعتیاد به تلفن همراه بیشتر بدانیم

«موبوفوبیا» (Mobophobia) به معنای بروز استرس و اضطراب شدید به هنگام نداشتن آنتن، قطع تماس، قطع ارتباط با اینترنت، تمام شدن شارژ باتری و از همه بدتر جا گذاشتن یا گم کردن تلفن همراه است. همچنین از این بیماری با نام «نوموفوبیا» (nomophobia)…