آرشیو تگ: جلال ذوالفنون

جلال ذوالفنون

چهار هنرمند در قاب بهار 91 ماندگار شدند

غروب سيمين اواخر اسفند سيمين دانشور بانوي بزرگ داستان‌نويسي ايران و همسر جلال آل‌احمد از دنيا رفت و عمرش به ديدن بهار 91 سالگي‌اش كفاف نداد. چه آنها كه آثارش را خوانده‌اند و چه آنها كه نخوانده‌اند، سووشون برايشان نامي آشناست و اين…