آرشیو تگ: جواد خیابانی

جواد خیابانی

دیروز و امروز جواد خیابانی، گزارشگر تلویزیونی فوتبال

جواد خیابانی در بیست و هفتم آبان ۱۳۴۵ در محله کارخانه قند کرج - کوچه شالچی - به دنیا آمد. او پنجمین فرزند از بین هشت فرزند خانواده خود می‌باشد. تا ۶ سالگی مقیم کرج بود تا اینکه در سال ۱۳۵۱ به تهران آمده و در دبستان جیحون در خیابان هاشمی…