آرشیو تگ: حاتمه ابراهیم زاده

حاتمه ابراهیم زاده

آخرین جمعۀ پاییزی شعری از حاتمه ابراهیم زاده

در آخرین جمعه ی پاییزی مان برایت خواهم نوشت تا همیشه به خاطر داشته باشی پاییز هم که تمام شود دوست داشتنِ من تمام نخواهد شد زمستان که بیاید با یک فنجان چای، پشتِ پنجره به انتظارت خواهم نشست چراکه حتم دارم روزی خواهی آمد من برای تو…