آرشیو تگ: حوابیگم

حوابیگم

حوابیگم نامدار وقف

سنت وقف در دوران صفویه بسیار مورد توجه این خاندان بود و جالب اینجاست که زنان هم در این سنت نقش فعالی داشتند. یک سوم کاروانسراها و مدارس دوران صفویه از سوی زنان وقف شده که یکی از این زنان حوا بیگم بوده است. چهارمین دختر شاه عباس اول صفوی که…