آرشیو تگ: خشونت

خشونت

خشونت هایی که انسان را از درون نابود می کند

هیلدا حسینی خواه، ترجمه از سوشال سایکولوژی: در واقع به باور بسیاری از عموم خشونت مترادف با کتک و ضرب و جرح است و اصولا برخورد فیزیکی شدید و یا آهسته تر یک یا چند نفر را با یکدیگر شامل می شود. البته این نکته که خشونت فقط فیزیکی نیست بدیهی…