آرشیو تگ: خلاقیت

خلاقیت

خیال پردازی و ارتباط آن با خلاقیت

دلبستگی به رویاها بخشی از حیات انسان‌ها در دوران جوانی را تشکیل می‌دهد. آن روایتی از جوانان که بی‌رویا و خیالپردازی باشد، بهره‌ای از واقعیت ندارد. چه آنکه در ترسیم دوره جوانی بی‌توجهی به این عنصر به معنای نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از فعالیت…

از خلاقیت تا نوآوری و ابداع

خلاقیت (creativity) عبارت است از تحولات دامنه‌دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان، به‌طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد و به تعبیری دیگر به‌کارگیری کامل توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا راه‌حل یا مفهوم نو نسبت…