آرشیو تگ: خلبان جنگ

خلبان جنگ

معرفی کتابهای برتر سنت اگزوپری خالق شازده کوچولو

آنتوان دو سنت‌اگزوپری (Antoine de Saint-Exupéry) نه تنها خلبانی بی باک، میهن پرست و مبارزی ضد فاشیسم بود بلکه تجربه های زندگی پرماجرایش را به عنوان خلبان پست هوایی فرانسه و خلبان جنگ، دستمایه رمان ها و داستان های شاعرانه و خیال انگیز خود…