مرور برچسب

خوش قولی

چگونه آدم خوش قولی باشیم؟

خوش قولی و تعهد به وعده ها موضوعی اجتماعی است که سلامت جامعه و پایداری روابط اجتماعی به آن بستگی دارد. بعضی افراد بی خود و بی سبب بدون این که قادر به انجام دادن کاری باشند قول می دهند، در حالی که همیشه باید بار را به اندازۀ توانایی خود…
ادامه مطلب ...