آرشیو تگ: دایناسور

دایناسور

دایناسورها مسواک نمی‌زدند!

دیرینه شناسان کانادایی با کشف فسیل آرواره یک دایناسور با قدمت 275 میلیون سال کشف کردند که این خزندگان ماقبل تاریخ هرگز دندان‌های خود را مسواک نمی‌زدند. دانشمندان دانشگاه تورنتو در تکزاس یک آواره فسیلی از یک دایناسور با قدمت 275 میلیون سال…