آرشیو تگ: درخت خون اژدها

درخت خون اژدها

راز درختان خون‌اژدها

در دنیا گونه‌های مختلفی از درختان رشد می‌کنند که گاه آدمی را به تعجب وامی‌دارند. زیستگاه یکی از این گونه‌های عجیب و غریب جزایر سقطری یمن در اقیانوس هند است. درختان این جزیره به دلیل صمغ قرمزرنگی که تولید می‌کنند، به خون اژدها معروف شده‌اند.…