آرشیو تگ: دره راگه

دره راگه

دره راگه؛ بهشتی در قلب کویر

اگر طبیعت‌گرد هستید و جنگل و کویر برایتان فرق نمی‌کند، حتما زمانی را به دیدار دره راگه در کرمان اختصاص دهید. ژئوپارک دره راگه که به دلیل پدیده فرسایش آبی در دشت رفسنجان شکل گرفته، با عمقی معادل ۷۰ متر و وجود چشمه ساران متعدد در عمق زمین در…