آرشیو تگ: رخت گشاد

رخت گشاد

آشنایی با رخت گشاد یا لباس محلی اوز؛ لباس محلی زنان فارس

یکی از لباس محلی زنانه بویژه لباس عروس در جنوب استان فارس توسط زنان هنرمند شهر "اوز" به نام خوس بافی رونق دارد. برخی بر این باورند که این لباس توسط تعداد اندکی از زنان هنرمند شهر "اوز" دوخته می‌شود و صنعت خوس بافی را از کشور هندوستان به…