آرشیو تگ: رسول ادهمی

رسول ادهمی

با زن نومید نجنگ؛ شعری از رسول ادهمی

هرگز با زنی که نومید گریه می کند نجنگ صورتش را نمی بینی؟ تمام باروت های او خیس خوردند از این نبرد نابرابر دست بکش نگذار ویرانه شود مرد باش و برگرد به مرزهای گذشته ات آن جا که "دوستت دارمی" شلیک نکرده ای که او…