آرشیو تگ: رضا فرخی

رضا فرخی

نگاهی به ازدواج سفید یا همباشی

رضافرخی؛ صفحه جامعه روزنامه ایران اسمش را ازدواج سفید گذاشته‌اند؛ اما این روزها عده‌ای آن را همباشی سیاه یا حتی ازدواج سیاه می‌نامند. ازدواجی که نامش ازدواج است ولی شباهت و نسبتی با ازدواج‌های متعارف جامعه ایرانی و آداب و رسوم ما…