آرشیو تگ: روستای زنوزق

روستای زنوزق

10 روستای پلكانی ايران

فرگل غفاري؛ جام جم هروقت صحبت از روستاهاي پلكاني با آن معماري زيبا و خاصش كه مي شود همه به ياد ماسوله و ابيانه مي افتيم .اما تا به حال از خود پرسيده ايم ايراني كه چهارفصل را دارد مگر مي شود فقط دو روستا با اين نوع خاص ظاهري را داشته باشد…